March 9, 2021

Fakultet

Informacije iz svih područja

Žarulje

 

Ljudi od davnina tragaju za izvorom umjetnog svjetla koji bi im produžio „dan“. Prvotne svjetiljke su bile primitivne i jednostavne – kamen ili drvo natopljeni životinjskom mašću i zapaljeni. Uslijedile su svjetiljke od terakote, da bi se u 14. St pojavile prve svijeće od pčelinjeg voska. 18. St. Donosi uljne svjetiljke na kojima se svjetlost može regulirati, a u 19. St dolazi do izuma žarulje.žarulje

Ovaj se izum obično veže uz Thomasa A. Edisona, no on nije izumio žarulju, već je samo usavršio ideju Henry Woodwarda i Matthewa Evansa na čiji je patent otkupio prava. Nakon usavršavanja žarne niti i uvođenja vakuuma unutar žarulje, Edison je svijetu predstavio prvu žarulju.

Današnja je žarulja izumljena 1910. I od Edisonove se razlikuje po žarnoj niti koja je za razliku od Edisonove niti načinjene od ugljena, načinjena od wolframa. Osim toga, potreban joj je vakuum ili neki inertni plin. Na žarnu nit se dovodi struja koja je zagrijava na otprilike 2300 C.

 

Halogene žarulje su izumljene u drugoj polovici prošlog stoljeća. Imaju žarnu nit, koriste termičko zračenje, a plinskom se punjenju dodaje halogenid. Postižu temperaturu višu od 2700 C i izrađuju se od posebnog kvarcnog stakla kako bi izdržale tu visoku temperaturu.

Fluoriscentne žarulje ne rade na principu na kojem rade halogene i obične žarulje. One po principu izboja generiraju svjetlost – a ne termički. Izboj stvara UV zračenje koje se pretvara u svjetlo pomoću fosfora na unutrašnjosti žarulje.

Fluorokompaktne žarulje ili štedne žarulje nastaju savijanjem fluorescentnih cijevi. Njihov vijek trajanja je osam do dvadeset puta dulji od vijeka obične žarulje. Obzirom da troše manje struje, smatraju se ekološki prihvatljivije od običnih, no, proizvodnja štednih žarulja je složenija no proizvodnja običnih žarulja, a štedne žarulje ujedno sadrže i živu koja je opasna.

Trenutno najpopularnije žarulje su LED žarulje.

LED žarulje pretvaraju električnu energiju u svjetlost, bez prevelikog zagrijavanja kao što je to u slučaju žarulja sa žarnom niti. Potrošnja električne energije kod LED diode manja od 0,1 W, a radni napon je 2 do 6 V uz struju od 200 – 300 mA. Osim toga ne sadrži staklo, živu, niti druge otrovne materijale, te se može reciklirati. Trajni vijek joj prelazi 100 000 sati.

 

U toj kategoriji: