April 11, 2021

Fakultet

Informacije iz svih područja

Pravo vrijeme za zamjenu poluosovine

Jedan od vrlo važnih dijelova kontrukcije bilo kojeg putničkog ili teretnog automobila je poluosovina. U automehaničarskim krugovima je poznata i pod drugim nazivom, odnosno kao poluvratilo. Poluosovina automobila vrlo je važna za aspekt sigurnosti pri vožnji, no osim toga, zaslužna je i za same performanse. 

Zbog toga je vrlo bitno da je ispravna te je po potrebi treba zamijeniti. Samo na taj način će vaš automobil imati optimalne performanse, a vi ćete biti zaštićeni tijekom vožnje. 


Poluosovina spada u dijelove automobila koja će biti potrebno zamijeniti

Vrste poluosovina

Prije nego se pozabavimo vrstama poluosovina automobila, bitno je znati koja je njezina glavna funkcija. A to je prijenos obrtnog momenta od glavnog prijenosa do pogonskih kotača. Poluosovine se dijele u tri vrste, s obzirom na rasterećenost:

  • Polurasterećena
  • Tri čevrtine rasterećena
  • Potpuno rasterećena

Pod samim rasterećenjem misli se na rasterećenje od naprazanja na savijanja. Vozila koja spadaju u prve dvije vrste imaju manju masu i nosivost. Za automobile koji imaju veću masu te koji moraju imati veću nosivost, koristi se potpuno rasterećena poluosovina.

Materijali i dijelovi ovog automobilskog dijela

Poluosovina je dio automobila koji mora biti čvrst i dugotrajan. Zbog toga se kao glavni materijal za njezinu izradu koristi legirani čelik koji se termički obrađuje. Govorimo li o njezinim dijelovima, razlikujemo dva dijela:

  • Vanjski (kotač)
  • Unutarnji (mjenjač)

Tijekom rada poluosovine, njezina sredina se podiže i ako pri tom podizanju ima previše prostora, vrijeme je za njenu zamjenu jer u tom slučaju više nije potpuno funkcionalna.

Zamjena autodijelova

Poluosovina spada u dijelove automobila koja će biti potrebno zamijeniti kad dođe do njihove istrošenosti. Postoji više načina kako možete provjeriti istrošenost poluosovine. Možete koristiti autodizalicu i pomoću nje podići kotač. Povučete ručnu kočnicu i pokušate zavrtjeti cijeli kotač. Ako se cijeli kotač može zavrtjeti za otprilike 10 centimetara s desne do lijeve strane, vrijeme je za zamjenu poluosovine.

Ponekad se taj problem može riješiti samo promjenom nekih njezinih dijelova, primjerice istrošenih manžeta koje se nalaze na homokinetičkom zglobu. No, neki automobili su dizajnirani tako da nije moguća zamjena samo određenih dijelova, već je potrebno zamijeniti cijelu poluosovinu. Danas ih lako možete pronaći u većini trgovina s autodijelovima, a čak i ako je odmah ne pronađete, uvijek postoji mogućnost da vam je trgovina naruči te ju pričekate nekoliko dana dok vam je ne isporuče.

Čitajte i sljedeći članak: Katalizator je neutralizator toksina iz automobila

U toj kategoriji: